วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คนที่กำลังเริ่มต้น TYPO3 จะทำยังไงถึงจะ Run เว็บไซต์ได้ครั้งแรก?

มีเอกสารภาษาไทยที่สามารถอธิบายขั้นตอน การเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง TYPO3 และ วิธีการติดตั้ง TYPO3 ไว้อยู่แล้วก็เลยสรุปย่อ ๆ ให้ดังต่อไปนี้

สิ่งจำเป็นมีดังต่อไปนี้
  1. Computer ที่ลง OS เป็น Windows เพื่อให้ง่ายสำหรับการ install
  2. Web Server เราใช้ XAMPP Friendly Software แบบลงครั้งเดียวมีสิ่งที่จะทำให้เว็บไซต์รันได้เลย (apache, php, mysql) - โหลดโลดพี่น้อง!!!
  3. ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการรูปภาพให้ทำงานได้ดีขึ้น โหลด GraphicMagick
  4. TYPO3 Source สำเร็จรูปที่จะใช้สำหรับการติดตั้งอาจจะใช้ introduction จากเว็บไซต์หลัก หรือใช้ ibstv package ของเว็บไซต์ของไอบีเอสก็ได้ ตามสะดวก
ได้ครบทั้งหมดแล้วก็ลงมือติดตั้งกันได้เลย

  1. ติดตั้ง xampp ให้เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ ที่เดียวกับ windows เช่น D:\xampp
  2. ติดตั้ง GraphicMagick ใน path ของ xampp เช่น D:\xampp\GraphicMagick
  3. เริ่มรัน Apache และ MySQL จาก XAMPP Control Panel แบบนี้ 
  4. ดู วิธีการติดตั้ง TYPO3 ที่นี่ เพียงเท่านี้ก็รัน TYPO3 ได้แล้ว
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พรแสวง :-)


จากพรแสวงเล็ก ๆ ที่ต้องการมองหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการ และต้องการเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าความรู้เดิม ๆ ที่เรามีอยู่ เพื่อนำไปพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพในองค์กร

การเลือก TYPO3 สำหรับการเรียนรู้และศึกษาอย่างจริงจัง ก็เนื่องจาก "ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าใดในประเทศไทย" แต่ก็ยังมีองค์กรระดับประเทศเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงไปถึงองค์กรต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจในการใช้ซอฟต์แวร์ชนิดนี้

เมื่อนำ TYPO3 ไปเปรียบเทียบกับ Drupal Joomla หรือ Wordpress ที่ชัดเจนที่สุดคือยังไม่มีศูนย์กลางการรวมตัวที่แท้จริงของผู้ใช้ TYPO3 และที่สำคัญคือไม่มีภาษาไทยที่จะให้เรียนรู้ได้ง่าย ๆ นั่นเอง

เพื่อผลักดันการใช้ TYPO3 ให้มากขึ้น ไอบีเอสกรุงเทพได้จัดทำข้อมูลการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ TYPO3 ฉบับภาษาไทย รวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นการใช้งานและความนิยมให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการเปิดให้บริการในการพัฒนาเว็บไซต์ การฝึกอบรม รวมถึงให้บริการโฮสติ้งสำหรับ TYPO3 โดยเฉพาะขึ้นมา

อีกหนึ่งภาระกิจของเราคือการส่งเสริมการใช้งาน TYPO3 ให้แพร่หลาย ด้วยการพัฒนาแพ็คเกจติดตั้งแบบสมบูรณ์ การทำแม่แบบในลักษณะต่าง ๆ เอกสารการเรียนรู้ฉบับภาษาไทย และแหล่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
การเข้าถึงข้อมูลตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้นนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลจาก TYPO3 in Thailand!!!!